Covid-19

Covid-19 Maatregelen

Met het invullen van dit formulier ga ik akkoord met de gegevensverwerking onder artikel 6 GDPR, c) en het relevante Ministerieel Besluit.

Het is belangrijk dat je dit contact tracing formulier correct invult, je helpt immers mee aan een Coronavrije samenleving.

Waarom vragen we dit?

Om wedstrijden te kunnen laten doorgaan heeft Voetbal Vlaanderen de richtlijn uitgewerkt dat er per speler maar één ouder mag aanwezig zijn. Dit gaat samen met een verplichte registratie van elke aanwezige op deze wedstrijd. Dit komt er niet zomaar: de COVID-19 pandemie woedt opnieuw in volle hevigheid, en dit is slechts één van de maatregelen genomen om jou, je familie, vrienden en kennissen beter te kunnen beschermen. Jouw en hun gezondheid staan op nummer één!

Wat gaat er gebeuren met je gegevens?

We begrijpen dat je bezorgd bent om de verwerking van je persoonsgegevens. We verwerken de gegevens in opdracht van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid. We houden je gegevens bij in een gesloten mailbox voor een duurtijd van 14 dagen, waarna deze onherroepelijk worden verwijderd. Enkel in het geval van een vastgestelde besmetting, worden jouw gegevens verder gecommuniceerd naar de bevoegde overheidsdiensten. In geen geval gebruiken we je gegevens voor marketing- of andere doeleinden dan tracing in het kader van de COVID-19 pandemie.

Waar kan ik terecht met vragen?

Heb je vragen hierover, mail dan gerust naar SK Lochristi of spreek iemand aan van het bestuur of jeugdbestuur.

Even juridisch: op welke basis verwerken we je gegevens?

Je hebt vast al gehoord over de ‘GDPR’: de ‘General Data Protection Regulation’. Dat is een strenge Europese regelgeving die ervoor zorgt dat je privacy beter is beschermd. We verwerken je gegevens, direct in opdracht van de overheid, en in lijn met de beslissing van de Nationale Veiligheidsraad, op grond van artikel 6,c (“noodzakelijke verwerking om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust”) en artikel 3, 10° Ministerieel besluit van 24 juli 2020 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 30 juni 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken. Indien je vragen hebt over deze verwerking, of je wil een verzoek dan wel klacht indienen, dan kan je dit via SK Lochristi

Registreer

Complex Bosdreef

Registreer
Bosdreef

Complex Beerveldsebaan

Registreer
Beerveldsebaan

Sponsors

Logo SK Lochristi
Complex Bosdreef
Bosdreef 57
9080 Lochristi
09 355 02 52
info@sklochristi.be
Complex Beerveldsebaan
Beerveldsebaan 24
9080 Lochristi
09 355 95 10
Copyright © 2019 SK Lochristi | Alle rechten voorbehouden
Made with ❤ by Ident-IT
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram